Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
 1. Thư mời.
 2. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền.
 3. Chương trình Đại Hội.
 4. QĐ-HĐQT thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
 5. QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 6. QĐ ban hành quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2022.
 7. Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc & Phương hướng hoạt động năm 2022.
 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT & Phương hướng hoạt động năm 2022.
 9. Tờ trình báo cáo tài chính & tổng hợp năm 2021.
 10. Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cầu đường năm 2021.
 11. Báo cáo tài chính Xí nghiệp Cầu năm 2021.
 12. Báo cáo tài chính Xí nghiệp Đường năm 2021.
 13. Báo cáo tài chính Xí nghiệp Thủy Nội địa - Dịch vụ năm 2021.
 14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch năm 2022.
 15. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2021 & đề xuất mục thù lao năm 2022.
 16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 17. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 18. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.
 19. Danh sách NLĐ tham dự Đại hội cổ đông năm 2022.
 20. Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu tại ĐHCĐ năm 2022.

banner3

Video Cầu Rồng Phun Lửa

Liên kết website

BANNER CONGDVC MIN

BanNerGSDX

BannerCongTraCuu

lshgplx

ĐĂNG KÝ VÉ THÁNG

Thông tin liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính - Phường Mỹ An - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3955 838 - Fax: 0236.3955 838
Email: cauduongdn@gmail.com

+ Phòng Tài Chính - Tổng Hợp: 02363.955838

+ Phòng Kỹ Thuật - Kinh Doanh: 02363.955893

+ Xí Nghiệp Quản lý Đường:

+ Xí Nghiệp Quản lý Cầu:

+ Xí Nghiệp Thủy Nội Địa - Dịch Vụ:

 

 

Đăng ký nhận tin

Vui lòng đăng ký nhận tin để biết thêm thông tin và tin tức thông báo sớm nhất từ chúng tôi

Tìm kiếm