Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
   

 

 


mui ten bks1
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 mui ten qua trai

 BAN KIỂM SOÁT

 

 

     mũi tên xuống     mui ten bks2
      BAN GIÁM ĐỐC

 

mui ten tong
 PHÒNG TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP PHÒNG KỸ THUẬT - KINH DOANH  XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ CẦU  XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ ĐƯỜNG  XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ THỦY NỘI ĐỊA - DỊCH VỤ  ĐỘI TUẦN TRA ĐƯỜNG BỘ 

 

  

banner3

Video giới thiệu

Liên kết website

banner5

banner5

banner5

banner6

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính - Phường Mỹ An - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3955 838 - Fax: 0236.3955 838
Email: cauduongdn@gmail.com

+ Phòng Tài Chính - Tổng Hợp: 02363.951138

+ Phòng Kỹ Thuật - Kinh Doanh: 02363.955893

 

Đăng ký nhận tin

Vui lòng đăng ký nhận tin để biết thêm thông tin và tin tức thông báo sớm nhất từ chúng tôi

Tìm kiếm