Thông tin cổ đông

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG


LOGO

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (028) 3837 0026              Fax: (0236) 3955 838

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400513870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, cấp lần đầu ngày 02/01/2020).

 I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT

                   TÊN

CHỨC VỤ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Võ Thành Được

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2

Bùi Nguyễn Trọng Trí

Thành viên Hội đồng Quản trị

3

Trần Từ Hải

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

1

Huỳnh Thị Lan

Trưởng Ban kiểm soát

2

Hồ Thị Thúy Hồng

Kiểm soát viên

3

Nguyễn Phạm Nguyên

Kiểm soát viên

BAN ĐIỀU HÀNH

1

Võ Thành Được

Tổng Giám đốc

2

Ngô Văn Quý

Phó Tổng Giám đốc

3 Trần Từ Hải

Phó Tổng Giám Đốc

4

Đỗ Xuân Tiến

Phó Tổng Giám đốc

5

Lê Thị Cẩm Tú

Kế toán trưởng

 

 1.  Hội đồng quản trị

1.1 Ông Võ Thành Được Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Võ Thành Được

Nơi sinh: Xã Vĩnh An, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/03/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 20, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

CMND: 201567831

Ngày cấp: 10/11/2005

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

1993 – 1995

Công ty Khảo sát thiết kế Quảng Nam Đà Năng

Nhân viên

1995 – 2010

Ban Giao thông công chính TP. Đà Nẵng

Trưởng phòng Kế hoạch – Kiểm toán

2010 - 2015 Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng

Phó Giám đốc Công ty

2015 – 2020

Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng

Giám đốc công ty

2020 - nay Công ty Cổ Phần Cầu đường Đà Nẵng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần sở hữu:

1.101.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,77% vốn điều lệ

-     Sở hữu cá nhân:

450.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,77% vốn điều lệ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

650.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,00% vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

   
           

1.2 Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Bùi Nguyễn Trọng Trí

Nơi sinh: Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/11/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: 291/16 Tôn Đản - Phường Hòa An - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

CMND: 201316449

Ngày cấp: 

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: Đại học xây dựng

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Xí nghiệp quản lý Đường 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

2000 - 2015

Công ty Cổ phần Sông Đà 19

 

2016 - 3/2020

Đội trưởng đường nội thị - Cty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng

Đội trưởng

4/2020 đến nay

Giám đốc Xí nghiệp Quản lý đường - CN Cty CP Cầu Đường Đà Nẵng

Giám đốc

Số lượng cổ phần sở hữu:

 55.420, chiếm tỉ lệ 2,56% vốn điều lệ

-     Sở hữu cá nhân:

 55.420 cổ phần

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           

1.3 Ông Trần Từ Hải - Thành viên Hội đồng quản tr

Họ và tên: Trần Từ Hải

Nơi sinh: Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/10/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: 16 Trương Quang Giao, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

CMND: 201428829

Ngày cấp: 23/11/2006

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Hải Quỳnh

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

2005 – 2006

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng 623

Nhân viên

2006 – 2007

Công ty Quản lý hạ tầng các khu công nghiệp  Đà Nẵng

Nhân viên

2007 – 2020

Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng

Trưởng phòng Kỹ thuật

2020 - nay Công ty Cổ Phần Cầu đường Đà Nẵng Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần sở hữu:

9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42% vốn điều lệ

-     Sở hữu cá nhân:

9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42% vốn điều lệ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           

  2.      Ban kiểm soát

  • Bà Huỳnh Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: Huỳnh Thị Lan

Nơi sinh: Đông Anh - TP Hà Nội

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/10/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: 83 Hoàng Đạo Thúy - Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

CMND: 201152835

Ngày cấp: 

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Cty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

10/1995 - 06/1998

NV Kế Toán - Cty xây lấp CTGT II

Nhân viên

07/1998 - 08/2006

NV Kế Toán - Cty CTGT Đà Nẵng

Nhân viên

09/2006 - 11/2015

Trưởng phòng TCHT Cty Cổ phần Xây dựng CTGT Đà Nẵng

Trưởng Phòng

12/2015 - đến nay

Trưởng phòng TCHT Cty Cổ phần Xây dựng CTGT Đà Nẵng

Trưởng Phòng

Số lượng cổ phần sở hữu:

0 cổ phần,

-     Sở hữu cá nhân:

0 cổ phần

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           
  • Bà Hồ Thị Thúy Hồng – Kiểm soát viên

Họ và tên: Hồ Thị Thúy Hồng

Nơi sinh: Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/08/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: 137 Nguyễn Giản Thanh, Đà Nẵng

CMND: 201471219

Ngày cấp: 16/05/2017

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kiếm soát viên

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Sở Giao thông vận tải

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

12/2014 - 11/2005

Phòng Tài chính – Kế toán chi nhánh công ty TNHH HWATA VINA Đà Nẵng

Nhân viên

12/2005 - /07/2008

Phòng TC- KT Sở Giao thông công chính Đà Nẵng

Nhân viên

08/2008 đến nay

Phòng TC – KT Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Nhân viên

Số lượng cổ phần sở hữu:

0 cổ phần,

-     Sở hữu cá nhân:

0 cổ phần

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           
  • Ông Nguyễn Phạm Nguyên – Kiểm soát viên

Họ và tên: Nguyễn Phạm Nguyên

Nơi sinh: Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/03/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 20, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. ĐN

CMND: 201272877

Ngày cấp:24/03/2011

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kiếm soát viên

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

07/1998 - 08/2006

Công tác tại BQLDA QL1A và Liên Chiểu – Thuận Phước

Phó phòng Kế hoạch

09/2006 - 11/2015

Công tác tại ban quản lý Bán đảo Sơn trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Trưởng phòng Quy hoạch đầu tư

12/2015 - 2020

Công tác tại Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng

Phó phòng kế hoạch

2020 - nay Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng Trưởng phòng Tài Chính - Tổng Hợp

Số lượng cổ phần sở hữu:

10.000 cổ phần, chiếm 0,46% vốn điều lệ

-     Sở hữu cá nhân:

10.000 cổ phần, chiếm 0,46% vốn điều lệ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:`

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           

 

banner3

Video Cầu Rồng Phun Lửa

Liên kết website

BANNER CONGDVC MIN

BanNerGSDX

BannerCongTraCuu

lshgplx

ĐĂNG KÝ VÉ THÁNG

Thông tin liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính - Phường Mỹ An - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3955 838 - Fax: 0236.3955 838
Email: cauduongdn@gmail.com

+ Phòng Tài Chính - Tổng Hợp: 02363.955838

+ Phòng Kỹ Thuật - Kinh Doanh: 02363.955893

+ Xí Nghiệp Quản lý Đường:

+ Xí Nghiệp Quản lý Cầu:

+ Xí Nghiệp Thủy Nội Địa - Dịch Vụ:

 

 

Đăng ký nhận tin

Vui lòng đăng ký nhận tin để biết thêm thông tin và tin tức thông báo sớm nhất từ chúng tôi

Tìm kiếm