Thông tin cổ đông

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG


LOGO

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (028) 3837 0026              Fax: (0236) 3955 838

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400513870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, cấp lần đầu ngày 02/01/2020).

 I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT

                   TÊN

CHỨC VỤ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Võ Thành Được

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2

Trịnh Mạnh Tuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3

Trần Từ Hải

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

1

Nguyễn Thành Nam

Trưởng Ban kiểm soát

2

Hồ Thị Thúy Hồng

Kiểm soát viên

3

Nguyễn Phạm Nguyên

Kiểm soát viên

BAN ĐIỀU HÀNH

1

Võ Thành Được

Tổng Giám đốc

2

Ngô Văn Quý

Phó Tổng Giám đốc

3

Lê Thị Phương Thảo

Phó Tổng Giám đốc

4

Đỗ Xuân Tiến

Phó Tổng Giám đốc

5

Lê Thị Cẩm Tú

Kế toán trưởng

 

 1.  Hội đồng quản trị

1.1 Ông Võ Thành Được Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Võ Thành Được

Nơi sinh: Xã Vĩnh An, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/03/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 20, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

CMND: 201567831

Ngày cấp: 10/11/2005

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

1993 – 1995

Công ty Khảo sát thiết kế Quảng Nam Đà Năng

Nhân viên

1995 – 2010

Ban Giao thông công chính TP. Đà Nẵng

Trưởng phòng Kế hoạch – Kiểm toán

2010 – nay

Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng

Giám đốc công ty

Số lượng cổ phần sở hữu:

701.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,32%VỐN ĐIỀU LỆ

-     Sở hữu cá nhân:

50.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,32%VỐN ĐIỀU LỆ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

650.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,00%VỐN ĐIỀU LỆ

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

   
           

1.2 Ông Trịnh Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Trịnh Mạnh Tuấn

Nơi sinh: Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/07/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 21, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

CMND: 200117357

Ngày cấp: 29/03/2014

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Trang Hoàng

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

1989 – 2001

Công ty Thương mại  Đà Nẵng

 

2001 – 2004

Công ty Lý Hồng King

Phó Tổng giám đốc

2004 – nay

Công ty Trang Hoàng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phần sở hữu:

400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,44%VỐN ĐIỀU LỆ

-     Sở hữu cá nhân:

400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,44%VỐN ĐIỀU LỆ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           

1.3 Ông Trần Từ Hải - Thành viên Hội đồng quản tr

Họ và tên: Trần Từ Hải

Nơi sinh: Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/10/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: 16 Trương Quang Giao, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

CMND: 201428829

Ngày cấp: 23/11/2006

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Hải Quỳnh

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

2005 – 2006

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng 623

Nhân viên

2006 – 2007

Công ty Quản lý hạ tầng các khu công nghiệp  Đà Nẵng

Nhân viên

2007 – nay

Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng

Trưởng phòng Kỹ thuật

Số lượng cổ phần sở hữu:

9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42% vốn điều lệ

-     Sở hữu cá nhân:

9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42% vốn điều lệ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           

  2.      Ban kiểm soát

  • Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

Nơi sinh:

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/10/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Hai – Van Palace, 150-156 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

CMND: 200059287

Ngày cấp: 07/07/2011

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trường Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc công ty TNHH Thương mại &DV tổng hợp Hải Vân

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

1981-1985

Học tại Tiệp Khắc

Nhân viên

1986-1987

Công ty Mỹ thuật nhiếp ảnh QNĐN – Sở VHTT QNĐN

Nhân viên

1988-1992

VPĐD – Ban Việt kiều QNĐN

Nhân viên

1993- nay

Giám đốc Cty TNHH Thương mại & DV tổng hợp Hải Vân 

Nhân viên

Số lượng cổ phần sở hữu:

0 cổ phần,

-     Sở hữu cá nhân:

0 cổ phần

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           
  • Bà Hồ Thị Thúy Hồng – Kiểm soát viên

Họ và tên: Hồ Thị Thúy Hồng

Nơi sinh: Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/08/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: 137 Nguyễn Giản Thanh, Đà Nẵng

CMND: 201471219

Ngày cấp: 16/05/2017

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kiếm soát viên

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Sở Giao thông vận tải

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

12/2014 - 11/2005

Phòng Tài chính – Kế toán chi nhánh công ty TNHH HWATA VINA Đà Nẵng

Nhân viên

12/2005 - /07/2008

Phòng TC- KT Sở Giao thông công chính Đà Nẵng

Nhân viên

08/2008 đến nay

Phòng TC – KT Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Nhân viên

Số lượng cổ phần sở hữu:

0 cổ phần,

-     Sở hữu cá nhân:

0 cổ phần

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           
  • Ông Nguyễn Phạm Nguyên – Kiểm soát viên

Họ và tên: Nguyễn Phạm Nguyên

Nơi sinh: Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/03/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 20, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. ĐN

CMND: 201272877

Ngày cấp:24/03/2011

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kiếm soát viên

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

Quá trình công tác

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

07/1998 - 08/2006

Công tác tại BQLDA QL1A và Liên Chiểu – Thuận Phước

Phó phòng Kế hoạch

09/2006 - 11/2015

Công tác tại ban quản lý Bán đảo Sơn trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Trưởng phòng Quy hoạch đầu tư

12/2015 - nay

Công tác tại Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng

Phó phòng kế hoạch

Số lượng cổ phần sở hữu:

10.000 cổ phần, chiếm 0,46% vốn điều lệ

-     Sở hữu cá nhân:

10.000 cổ phần, chiếm 0,46% vốn điều lệ

-     Sở hữu đại diện Vốn nhà nước

0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ với Công ty:`

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

           

 

banner3

Video giới thiệu

Liên kết website

banner5

banner5

banner5

banner6

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính - Phường Mỹ An - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3955 838 - Fax: 0236.3955 838
Email: cauduongdn@gmail.com

+ Phòng Tài Chính - Tổng Hợp: 02363.951138

+ Phòng Kỹ Thuật - Kinh Doanh: 02363.955893

 

Đăng ký nhận tin

Vui lòng đăng ký nhận tin để biết thêm thông tin và tin tức thông báo sớm nhất từ chúng tôi

Tìm kiếm